Nổi bật

Lạc quan, con đường dẫn tới thành công

Ngày đăng: 01:10 PM 15/02/2020 - Lượt xem: 239

Lạc quan, con đường dẫn tới thành công " Luôn nghĩ đến sự thành công "

Thành công hay thất bại là do bạn tự chọn lấy. Nếu bạn luôn nghĩ mọi việc thật khó khăn, quá sức của mình nghĩa là bạn đã chọn thất bại. Ngược lại, bạn luôn thấy mọi thứ điều có hướng giải quyết và mình sẽ giải quyết được nó nhanh thôi, bạn là người thành công.

Luôn nghĩ đến thành công chính là động lực tốt nhất giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, trở ngại mà không cảm thấy mình đuối sức. Với những người như vậy, thành công luôn chờ họ ở cuối con đường.

Trên con đường THÀNH CÔNG phải đi qua 3 loại nước:

1- Nước lạnh: Do người khác dội mình.
2- Mồ hôi: Do tự mình chảy ra.
3- Nước mắt: Do bị hiểu lầm mà chảy.


 Ba nguyên nhân lớn của THẤT BẠI:

1- Sự nóng vội.
2- Không học tập.
3- Tôi biết rồi. 


 THÀNH CÔNG mãi mãi không có chuyện thuận theo tự nhiên mà có"THÀNH CÔNG đều là do bị ép mà thành"

Chim không có cánh không thể bay, người không chí khí không thể thành công.

Để thành công thì bạn cần hiểu đúng:
+ Cơ Hội và Thời Điểm chiếm 10%.
+ Quý nhân và ekip hỗ trợ chỉ chiếm 10%.
+ Kiến Thức và Kỹ Năng chỉ có 10%.
+ Còn 70% là do Thái Độ và sự Tích Cực của bản thân.


 Emotion "Cảm xúc"  + Profit "Lợi nhuận" = Loyalty " Sự Trung Thành "

  • 80% E+ 20%P = % L ?
  • 20% E+ 20%P = 40% L
  • 20% E + 80% P = 100 L

Tập trung vào lợi ích cần cân bằng" Tư Duy Đúng + Công Cụ Đúng = Thành công bền vững ".


(Sưu tầm)

Facebook