5,900,000,000 VND


Nlt02
Nhà Lái Thiêu BD 187 m2 thổ cư 80 m2 giá bán 5,9 tỷ